Şirketlere Yönelik Hizmetler

Şirketlere stratejik kararlarında ve operasyonel seçimlerinde danışmanlık yapmak bizim işimizdir.

Ticari, liberal veya endüstriyel olsun, hiçbir işletme içinde evrilmesi ve gelişmesi gerektiğiyasal ve düzenleyici ortamdan bilgisizce faaliyet gösteremez.

Milli, Avrupa veya uluslararası menşeli olabilecek düzenlemeler şirket başkanı tarafından dikkate alınmalıdır. Hukuk şirkete hizmet eden bir araç haline gelmeli, şirketin oluşumuna katkıda bulunmalı, gelişimini kolaylaştırmalı, evrimini ve aktarımını organize etmeli ve çatışmaları veya kriz durumlarını yönetmelidir.

Müvekkillerimizin durumlarını adil bir şekilde değerlendirmelerine ve doğru zamanda doğru kararları almalarına yardımcı olmak. Kendimizi iş danışmanları olarak tanımlıyoruz: avukatlarımız müvekkillerimize bilgi ve tavsiye vermeye ve uzun vadede onların menfaatlerini korumaya kendilerini adamışlardır.

Firmamız ses getiren bir hizmet kalitesi sunmaktadır.

Hizmet kalitemiz şunlara dayanıyor:
 • Vizyon ve tüm ihtiyaçların doğru bir şekilde karşılanması
 • Titiz kalite kontrolü
 • Açık ve somut hukuki ve mali çözümler
 • Müşterilerimizin ekonomik ve finansal verilerini dikkate alan bir yaklaşım
 • Kalıcı bir refakat

Müşterilerimize hizmet eden mükemmel teknoloji Karşılaştıkları sorun her ne olursa olsun herhangi bir mesele ile bağlı tüm yönlerive beklentileri karşılamak içinmüvekkillerimize tavsiye ve kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Bu yaklaşım müşterilerimize şunları garanti eder:

 • Küresel bir vizyon ve ihtiyaçlarının karşılanması
 • Önerilen çözümlerin tutarlılığı
 • Önerilen kararların sonuçlarının kontrol edilmesi
 • Verimlilik ve maliyetlerin azaltılması
1-Firmamızın misyonu

Yasal kurallara dair bilgisizlik herhangi bir şirket için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir, bu yüzdenmisyonumuz:

 • Girişimcilerle birlikte projelerinin fizibilitesini belirlemek
 • Sürekli değişen hukuk kuralları ışığında onları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
 • Yapılarını oluşturmalarına ve korumalarına olanak tanıyan yasal güvenceyi sağlamak
 • Olası davalarda onları savunmak.

2-Aracılık
Şirketimiz, toplum hayatının tüm sektörlerinde (Sanat, Ticaret, Sanayi, Hizmetler) faaliyet göstermektedir. Aracılık alanı ne olursa olsun, girişimcilere yasal yaşamları boyunca (kurma veya devralma, yönetim veya geliştirme, transfer veya aktarma, önleme veya kurtarma, faaliyetlerin durdurulması)tavsiyelerde bulunuyor ve eşlik ediyoruz. Girişimcilere şu konularda tavsiyelerde bulunuyoruz:
 • Faaliyet türü seçiminde (ticari, zanaatkar, liberal veya diğer...)
 • Şirketin sosyal formunun seçiminde (eurl, sarl, sa, sas, snc...)
 • Şirketin vergi durumunun seçiminde (vergi sistemi...)
 • Şirketinlokasyonunun seçiminde (ikametgah, tesisler...)
 • Girişimcinin kişisel statüsünün seçiminde (çoğunluk veya azınlık yöneticisi, çalışan, evlilik rejimi vb.)
 • Şirketin günlük yönetiminde (şirket organlarının düzenledikleri toplantılar, yönetim kurulu toplantıları, hissedarlar arasında yapılan toplantılar vb.)
 • Şirket yapılarının değiştirilmesi (sermaye artırımı veya azaltılması, birleşmeler, bölünmeler, katkılar vb.) ve yeni şirketlerin oluşturulması.

Firmamız ayrıca aşağıdakiler dahil olmak üzere şirketin kurulması ile ilgili tüm eylemleri doğrulayabilir ve/veya düzenleyebilir:

 • Esas sözleşme
 • Hissedar sözleşmeleri
 • Ticari kiralamalar
 • İş sözleşmeleri
 • Ticari markaların, patentlerin, tasarımların ve modellerin tescili.
 • -Şirket, müzakere, arabuluculuk, katılımcı prosedür, tahkim veya dava yoluyla, aşağıdaki gibimuhataplarını tüm yönlerden savunur:

  • Müvekkiller
  • Tedarikçiler
  • Bağışçılar
  • Rakipler
  • İdareler
  • Emeklilik ve sağlık kuruluşları